اپ اکلیپس وی پی ان اکنون از هر دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی می کند.

۱. جهت انتخاب زبان مورد نظر به قسمت "تنظیمات" بروید.

۲. گزینه "زبان" را انتخاب کنید.


۳. زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید. (گرینه "پیش فرض" به منظور زبانی که در دستگاه شما تنظیم شده، تا وقتی که آن فارسی یا انگلیسی باشد است.)