Instructions Eclipse VPN

وی پی ان همیشه فعال

گزینه "همیشه فعال" و یا همیشه فعال بودن وی پی ان برای گوشی های اندروید مدل 7 به بالا این امکان را به کاربر می دهد که در صورت روشن و خاموش کردن گوشیی، وی پی ان همیشه فعال بماند و بطور خودکار اتصال را فعال نگه دارد.

۱. به قسمت تنظیمات گوشی رفته، "اتصالات" و بسته به مدل گوشی "تنظیمات اتصال بیشتر" را انتخاب کنید و سپس گزینه وی پی ان (VPN) را کلیک کنید.

۲. در قسمت وی پی ان (VPN) گزینه "اکلیپس وی پی ان" را یافته سپس نماد چرخ دنده در مقابل "اکلیپس وی پی ان" را کلیک کنید.

توجه کنید اگر وی پی ان وصل باشد از شما درخواست می شود که آن را قطع کنید.

۳. گزینه " VPN همیشه فعال" را کلیک کنید. تصویر گوشی های اندروید ۸ را می توانید اینجا مشاهده کنید. توجه کنید که در اندروید ۸ ویژگی" مسدود کردن اتصالات بدون VPN " نیز مشاهده می شود.

نکات مهم:
-اگر وی پی ان وصل نباشد، انتخاب گزینه " VPN همیشه فعال" وی پی ان را (به شرط اینکه در اپ سرور انتخاب شده باشد) وصل می کند.

اگر گزینه " VPN همیشه فعال" را در زمانی که وی پی ان وصل است قطع کنید، وی پی ان نیز قطع می شود.