Instructions Eclipse VPN

اپلیکیشن اکلیپس وی پی ان در حال حاظر از پروکسی های SOCKS4, SOCKS5,و HTTP پشتیبانی می کند.

لطفا توجه داشته باشید - جهت اضافه و یا حذف کردن و همچنین تغییر دادن پروکسی، اول باید وی پی ان را قطع کنید، تغییرات مورد نظرتان را انجام داده و مجددا وی پی ان را وصل کنید.

۱. مطمئن شوید که وی پی ان قطع است

۲. پروکسی مورد نظرتان را اضافه کنید، تغییر دهید، و یا حذف کنید.

۳. وی پی ان را وصل کنید

لطفا توجه داشته باشید - جهت استفاده از این ویژگی اپ و یا اپهای پروکسی محلی مورد نظرتان باید اول نصب و پیکربندی شده باشند. برای اطلاعات بیشتر به زیر مراجعه کنید.

۱. برنامه پروکسی محلی مورد نظرتان را دانلود و نصب کنید. در مثال زیر ما از برنامه شادوساکس استفاده کردیم.

۲. با توجه به دستورالعمل های سازنده، برنامه پروکسی محلی را پیکربندی و نصب کنید. توجه داشته باشید که در حالت پروکسی باشد و نه در حالت وی پی ان.

۳. شماره پورت اپ پروکسی محلی را جهت استفاده برای تنظیمات اکلیپس وی پی ان یادداشت کنید.

راهنمای تنظیمات پروکسی محلی

۱. شماره پورت پروکسی محلی را به دست آورید.

۲. سپس به قسمت تنظیمات اپ (Settings) بروید

۳. جهت فعال کردن این ویژگی دکمه گزینه پروکسی سویچ (Proxy Switch) را به سمت راست کلیک کنید.

۴. در صفحه تنظیمات پروکسی، گزینه نام میزبان را انتخاب کنید.

۵. برای اطلاعات بیشتر آیکون کمک (؟) را کلیک کنید.

۶. در قسمت نام میزبان کلمه localhost را وارد کنید. در قسمت شماره پورت پروکسی، شماره پورت پروکسی محلی را وارد کنید.

۷. جهت انتخاب برنامه پروکسی محلی دکمه انتخاب اپلیکیشن پروکسی را کلیک کنید.

۸. اپلیکیشن پروکسی محلی مورد نظرتان را انتخاب کنید. آیکون جستجو در بالای صفحه می تواند در پیدا کردن اپلیکیشن به شما کمک کند. آیکون تیک در بالای صفحه را جهت تایید اپلیکیشن کلیک کنید.

۹. اخطار پروکسی محلی را تایید کنید.

۱۰. گزینه تایید را کلیک کنید.

۱۱. پیام اخطار را تایید کنید.

۱۲. در صورتی که اعتبار سنجی پروکسی با موفقیت انجام شود، اپ بطور خودکار به قسمت تنظیمات اپ (Settings) برمیگردد، دگمه فعال سازی "Enable proxy" روشن خواهد شد، پیام فعال بودن پروکسی (Proxy enabled) را در پایین صفحه مشاهده خواهید کرد و کل ترافیک و وبگردی شما با استفاده از پروکسی خواهد بود.


جهت تغییر پروکسی کافیست مجددا به قسمت تنظیمات پروکسی بروید و اطلاعات پروکسی مورد نظرتان را وارد کنید.

۱۳. پس از تایید پروکسی برای ادامه و اتصال وی پی ان از قسمت تنظیمات (Settings) خارج شوید، (-->) در بالای صفحه، و به قسمت اتصال وی پی ان بروید.
راهنمای اتصال وی پی ان را در لینک زیر مشاهده کنید:

Instructions – VPN

۱۴. تایید اتصال و فعال بودن پروکسی