لینک های شبکه های اجتماعی:
لینک های دسترسی به شبکه های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، یوتوب و توئیتر به اپ اضافه شده اند.


۱- ـ لطفا به صفحه تنظیمات اپ رجوع کنید و لینک دلخواه را کلیک کنید.